KADRY I PŁACE

prowadzenie pełnej obsługi kadrowo – płacowej - kartoteki osobowe pracowników, listy płac, PFRON, ZFŚS, ...

KADRY I PŁACE

rozliczenia z ZUS - wszystkie dokumenty rozliczeniowe i zgłoszeniowe, przygotowywanie wszelkiej korespondencji z ZUS ...

KADRY I PŁACE

reprezentowanie podatnika przed ZUS w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem ...

KSIĘGOWOŚĆ

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie pełnych ksiąg handlowych ..

KSIĘGOWOŚĆ

prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozliczenia inwestycji - także inwestycji w obcym środku ...

KSIĘGOWOŚĆ

rozliczenia z Urzędem Skarbowym - deklaracje VAT, CIT, PIT i inne; kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym ...

KSIĘGOWOŚĆ

rozliczenia transakcji wewnątrzunijnych, transakcji eksportowych i importowych ...

KSIĘGOWOŚĆ

przygotowywanie wszelkiej korespondencji z Urzędem Skarbowym (aktualizacja NIP/VAT), także wydanie indywidualnej interpretacji ...

KSIĘGOWOŚĆ

reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem ...

KSIĘGOWOŚĆ

sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, przygotowywanie raportów finansowych według indywidualnych potrzeb klienta ...

KSIĘGOWOŚĆ

sprawozdawczość do GUS, NBP i urzędów administracji państwowej, rozliczenia opłat środowiskowych ...

USŁUGI DODATKOWE

INTRASTAT, opracowywanie i aktualizacja polityki rachunkowości, opracowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania ...

USŁUGI DODATKOWE

ewidencja magazynowa, fakturowanie, windykacja należności (monit), przygotowywanie wniosków (rejestracja/zmiana) do KRS ...