Przede wszystkim elastyczność...
Ze względu na różnorodność działalności naszych klientów opracowaliśmy dla każdego z Państwa indywidualną ofertę obsługi. Zdajemy sobie sprawę, że podstawą decyzji nie tylko finansowych lecz również handlowych naszych klientów, są dane pochodzące z systemów finansowo - księgowych. Stąd też indywidualizując charakter naszych usług oferujemy obsługę standardową - w siedzibie naszej firmy z wykorzystaniem własnych systemów księgowych. Jednakże dla spersonalizowanych usług wewnętrznych w ofercie posiadamy również usługi świadczone w siedzibie klienta zarówno przy użyciu posiadanych przez niego systemów i bazy danych oraz przy użyciu naszego oprogramowania udostępnianego poprzez zdalny dostęp do baz danych.

Przy użyciu tak elastycznych rozwiązań systemowych również dla Państwa dobierzemy najdogodniejszą dla potrzeb Państwa firmy formę prowadzenia księgowości.

Klientom, których księgi prowadzone są w naszym biurze udostępniamy zdalny dostęp do ich bazy danych dzięki czemu w każdym czasie i z każdego miejsca mają oni bieżące informacje o danych finansowych swojej firmy.
SZYBKI KONTAKT
PODATNIKU PAMIĘTAJ!
NOWOROCZNE CIĘCIE ULG PODATKOWYCH

Nowy 2013 rok będzie bogatszy o zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rządu i na podstawie opublikowanej już [...]
Czy podatnik, który wystawia faktury VAT w formie papierowej może ich kopie przechowywać w formie elektronicznej na dyskach CD? TAK. Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu [...]  więcej...
Kiedy podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług? Zgodnie z art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pod [...]  więcej...