Najczęściej zadawane pytania...
Czy wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), jeżeli nabycia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, który nie został zidentyfikowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium kraju?

TAK. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich [...]  więcej...
Czy podatnik, który wystawia faktury VAT w formie papierowej może ich kopie przechowywać w formie elektronicznej na dyskach CD?

TAK. Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), podatnicy przechowują faktury, faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:
1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia [...]  więcej...
Kiedy podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru bądź usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru bądź usługi, dla którego wystawiono fakturę.
Przykład: Firma X dokonała upustu cenowego i wystawiła korektę faktury na Firmę Y w dniu 28 maja. Firma X wysłała korektę [...]  więcej...
SZYBKI KONTAKT
PODATNIKU PAMIĘTAJ!
NOWOROCZNE CIĘCIE ULG PODATKOWYCH

Nowy 2013 rok będzie bogatszy o zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rządu i na podstawie opublikowanej już [...]
Czy podatnik, który wystawia faktury VAT w formie papierowej może ich kopie przechowywać w formie elektronicznej na dyskach CD? TAK. Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu [...]  więcej...
Kiedy podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług? Zgodnie z art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pod [...]  więcej...