Najczęściej zadawane pytania...
   « powrót
Kiedy podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru bądź usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru bądź usługi, dla którego wystawiono fakturę.
Przykład: Firma X dokonała upustu cenowego i wystawiła korektę faktury na Firmę Y w dniu 28 maja. Firma X wysłała korektę faktury do Firmy Y listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W dniu 10 czerwca firma X otrzymała zwrotkę z urzędu pocztowego, na której data odbioru faktury przez Firmę Y została wskazana na dzień 1 czerwca. W takiej sytuacji Firma X wykarze przedmiotową korektę faktury w swojej deklaracji podatkowej za czerwiec.
Jeżeli w analogicznej sytuacji data odbioru na potwierdzeniu odbioru byłaby np. 31 maja Firma X mogłaby ująć korektę faktury sprzedaży już w deklaracji podatkowej za maj.
SZYBKI KONTAKT
PODATNIKU PAMIĘTAJ!
NOWOROCZNE CIĘCIE ULG PODATKOWYCH

Nowy 2013 rok będzie bogatszy o zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rządu i na podstawie opublikowanej już [...]
Czy podatnik, który wystawia faktury VAT w formie papierowej może ich kopie przechowywać w formie elektronicznej na dyskach CD? TAK. Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu [...]  więcej...
Kiedy podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług? Zgodnie z art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pod [...]  więcej...