Z kim podpiszą Państwo umowę...
AGNIESZKA KOZŁOWSKA / WSPÓLNIK
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W branży finansowo-księgowej pracuje od roku 1993. W tym czasie zdobywała doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych a następnie na stanowisku głównego księgowego w firmach o pełnym profilu działalności (produkcja - handel - usługi) zatrudniających średnio około 200 pracowników. W roku 2010 uzyskała certyfikat księgowy Ministerstwa [...]
tel.: 791 732 828    e-mail: a.kozlowska@e-ksiega.pl
MAŁGORZATA OTMIANOWSKA-FILUS / WSPÓLNIK
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W branży finansowo - księgowej od 2000 roku. W trakcie wykonywania zawodu nabyła doświadczenie we wszystkich działach księgowości. Od 2004 roku sprawowała funkcje Głównego Księgowego w firmach o profilu badawczo rozwojowym, usługowym, produkcyjnym, technicznym oraz budowlanym. Brała udział w rozliczaniu projektów dotacyjnych zarówno finansowanych ze środków [...]
tel.: 501 232 894    e-mail: m.otmianowska@e-ksiega.pl
PODATNIKU PAMIĘTAJ!
NOWOROCZNE CIĘCIE ULG PODATKOWYCH

Nowy 2013 rok będzie bogatszy o zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rządu i na podstawie opublikowanej już [...]
Czy podatnik, który wystawia faktury VAT w formie papierowej może ich kopie przechowywać w formie elektronicznej na dyskach CD? TAK. Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu [...]  więcej...
Kiedy podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług? Zgodnie z art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pod [...]  więcej...